Odstoupení od smlouvy

 

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat Walter Yovany Peňa Fernandez, Arnošta Valenty 639/5, 19800, Praha 9 formou jednostranného právního jednání e-mailem na order@walterpena.cz  Doporučuju použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

1.5 Zboží lze vrátit pouze nepoškozené, nejlépe v původním obalu.

1.6. Kupující je povinen prokázat nabití zboží od prodávajícího fakturou vystavená prodávajícím, kterou zašle společně se zbožím a formulářem pro odstoupení od smlouvy.

 

  • Zasláním zboží na adresu:

Walter Yovany Peňa Fernandez

Arnošta Valenty 639/5,

19800 Praha 9

Česká republika

 

Toto ustanovení je pouze výňatkem z obchodních podmínek, kompletní znění viz zveřejněné obchodní podmínky e-shopu.

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

ke stažení zde

Zpět do obchodu